Lipe moje Oštarije
 
   
 
2005. godina U Oštarijama se tradicionalno održavaju "Mačkari" gdje se uz čitanje optužnice spaljuje dežurni krivac "Lini Martin". Optužnica je u desetercu u čakavačkom izričaju (uz malo pjesničke slobode) u kojoj su uglavnom opisane lokalne teme pa bi rekli
"Ča kemu ni jasno neka pita, a ki se najde u stihu neka muči."
2009. godina
2006. godina 2010. godina
2007. godina 2011. godina
2008. godina 2012. godina
 
 
Optužnica Linemu Martinu 2012. g.

Evo opet sabraše se ljudi
da se Linem Martinu presudi.
Sa stihovi nećemo bit grubi
da se ne bi ki rastal sa zubi.
Tržište je sprdnje zasićeno
nikeg ne smiš ni pljunut pošteno.

Mi Oštarci od davni godina
za sve grije krivimo Martina.
A da ne bi mi sudili sebi
Lin Martine sudit ćemo tebi.
Kad te Lećka, naš krvnik potpali
sve smo svoje grije odagnali.

Da čujemo ča je bilo lani
o čemu se najviše divani.
Da čujemo ča se kod nas dela
i ča ima novo iz keg sela.
A bilo je čuda kod nas lani
bižali su i prasci zaklani.

Tako Lini Martin podbost voli
svakeg kadi ga najviše boli.
Bez obzira Martin najde manu
stal na levu il na desnu stranu.
A ono ča najviše ga mori
malo, malo nikakvi izbori.

Narod opet prominil je vladu
novi morda malo manje kradu.
A i novi delaju bez veze
glavno da nam deredu poreze.
Ni ji briga za crvene, crne
uvik iste okrenu kožune.

Za Evropu na glasanju bili
pa dobiše ono ča smo tili.
Ki su prije u nju rado stigli.
najraje bi otudaj pobigli.
Sjatili se sada iž nje bižu
samo naši Merkelicu ližu.

Ki bi rado u Evropi bili
mislu da se tamo mukte dili.
Predaj oglas da prodaješ prase
financijsku koda zoveš na se.
Za Europu nima većeg gija
kad se pije domaća rakija.

Otkad smo mi na globalnem polju
niki više za niš nima volju.
Ki su krali crno jim se piše
jerbo nimaš ča ni zdrpit više.
Pa se naše sve velike glave
preseliše s drugu stranu brave.

A i naš pop bez izbori neće
pa je biral pastoralno vijeće.
Niki posal privatiše žarom
al se boju stajat pred oltarom.
Pred oltarom previše se vidu
bolje ozad, pod korušem spidu.

Stari dečki plaćat ćedu kredit
nova vlada će jim i to sredit.
Slagali se, ne slagali time
kreditu je bakovina ime.
Isti kredit ča se tiče mene
treba dat za neudane žene.

Običaj je, kako mi se čini
da rečemo ništo o općini.
Ponekad se samo čuju tužbe
na curice iz općinske službe.
I vijećnike koji tamo side
samo muču, ne čuju nit vide.

Kad nestane struje nima brige
tad dolazi naš držač za štige.
Svaki posal on napravit stiže
po noći se, veli, tri put diže.
U krevet se on ženi ne gura
jer se diže zbog slabeg mijura.

A kada snig zamete preko svega
sa ralicom tad dolazi Lega
On sve dela i ima ga svuda
Bit će orden kad najdu labuda
A ki dilu znate ča se veli
ne bi dali, sve bi sebi zeli.

Podrumaši pišu ratne knjige
ki se boril nikega ni brige.
Ča je bilo objasnit ne zovu
oneg ki se smrzaval u rovu.
Zbog ovega stiha bit će ljut
ratnik kem je kratak ratni put.

Vatrogasci isto brinu mene
zapovidač otkad ganja žene
Kada gori više se ne žuri
najprije se mora javit curi
A i ovo primite na znanje
sa tajnikom ni niš bolje stanje.

Ni se piscu više pisat dalo
zato oveg ima tako malo.
A ki misli da bi mogal više
nek drugi put optužnicu piše.
U mačkare nima niki volje
zato nam je svako lani bolje.

Ajmo sada Martina zapalit
na karmini na fažol navalit.
Popit ništo tako ćemo rađe
zaboravit međusobne svađe.
U dno boce moramo zavirit
svi se lipo med sobom pomirit.

Koji pili i koji ne pili
Svi mi zdravi i veseli bili.

Anton Božičević

   

Album slka (u izrdi)